Welcome, Guest. Please Sign In or Register Now

News

 • Успешно завършен проект по програма „Еразъм+” в БРИТАНСКО-БЪЛГАРСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН И ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР
  05/26/2017 - 18:58

                          r l                                 

   

   

  Успешно завършен проект по програма „Еразъм+”  в

  БРИТАНСКО-БЪЛГАРСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН И ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР

   

  През месец май 2017 екипът на БРИТАНСКО-БЪЛГАРСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН И ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР – гр. София приключи двугодишната си работа по проекта „Повишаване на качеството на преподаване на английски език на възрастни чрез въвеждане на нови информационни и комуникационни технологии и оптимизиране на академичния мениджмънт”(№ 2015-1-BG01-KA104-013963), финансиран по програма „Еразъм+” на ЕС, КД 1, Образователна мобилност за обучители в сферата на образованието за възрастни. Проектът има два основни фокуса. Първият цели повишаването на информационно-технологичната компетентност на участниците чрез придобиване на конкретни умения за работа със съвременните информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и активното използване на техния потенциал в чуждоезиковото обучение, което освен добра техническа грамотност, предполага преди всичко нов тип методика и комуникативни умения. Вторият се отнася до оптимизирането на академичния мениджмънт чрез придобиване на нови управленски компетентности, съответстващи на съвременната динамика на развитие на чуждоезиковото обучение, и по-специално това на възрастни.

  view »
 • Успешно завършен проект по програма „Еразъм+” в БРИТАНСКО-БЪЛГАРСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН И ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР
  05/26/2017 - 18:56

                          r l               <

  view »
 • Conference Programme and Registration Form for our Conference on 30th June - 1st July 2017.
  05/19/2017 - 17:47

   

  photo


  view »
 • Conference Programme and Registration Form for our Conference on 30th June - 1st July 2017.
  05/19/2017 - 17:47

  photo

  view »
 • Conference Programme and Registration Form for our Conference on 30th June - 1st July 2017.
  05/19/2017 - 17:46

  photo

  view »
 • Conference Programme and Registration Form for our Conference on 30th June - 1st July 2017.
  05/19/2017 - 17:46

  photo

  view »
 • Conference Programme and Registration Form for our Conference on 30th June - 1st July 2017.
  05/19/2017 - 17:45

  photo

  view »
 • Conference Programme and Registration Form for our Conference on 30th June - 1st July 2017.
  05/19/2017 - 17:43

  photo

  view »
 • Участие в международна конференция на EAQUALS
  05/04/2017 - 22:16

  От 27 до 29 април в столицата на Латвия - Рига се състоя международната конференция на EAQUALS. Доц. Д-р Галя Матева изнесе презентация на тема: Integrating content, language and art for creating courses and course modules.

  photo

  photo

  Председателят на ОПТИМА д-р Веселин Чантов с председателя на ЕАQUALS - Джъстин Куин:

  view »
 • "ОПТИМА" ВИ ПОЖЕЛАВА ПРЕКРАСНИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ!
  04/11/2017 - 21:02

  cart

  view »